Geen bruggeld meer in 2013!

Goed nieuws voor de watersporters in de gemeente Sudwest Fryslan  vaarseizoen 2013 !

Gemeente Suswest-Fryslan heeft besloten om per komend vaarseizoen de bruggelden af te schaffen. Het gaat in totaal om 24 bruggen waar het bekende klompje uit het beeld verdwijnt. De tariefstelling van de sluispassage in Workum en Makkum blijft € 5,00. Een dergelijke maatregel in deze tijd geeft een positieve impuls.

De afschaffing van het bruggeld ligt in de lijn met de ambitie van de gemeente: Sudwest-Fryslan wil een gemeente zijn die recreatie en toerisme stimuleert, waarbij een goede uitvoering van het gastheer( vrouw)schap en grenzeloos varen een belangrijke rol inneemt.

Toerisme en recreatie zijn belangrijke dragers van de economie en werkgelegenheid binnen de gemeente.
De sluisgeldtarieven blijven gehandhaafd.
Deze monumentale waterwerken hebben een beperkte capaciteit  waaraan op de korte termijn weinig te veranderen is.

Informatie over een sluisabonnement kunt u vinden op de website van de gemeente; www.gemeentesudwestfryslan.nl

Het afschaffen van de bruggelden lopen parallel aan het verhogen van de liggelden voor pleziervaartuigen met € 0,25.
De tariefstelling voor een overnachting in een van de havenplaatsen bedraagt € 1,25  per meter, inclusief voorzieningen zoals stroom. Als er geen stroomvoorziening aanwezig is bedraagt de tariefstelling € 0,75 per meter. Voor de watertoeristenbelasting bent u € 1,00 per persoon per overnachting verschuldigd. Een gedeelte van een etmaal wordt als volledig etmaal berekend.

Menu